Misyon

          Müdürlüğümüzce ilgili mevzuat çerçevesinde şekillenen müzecilik faaliyetini en doğru şekilde sürdürerek, geçmişin izlerini gelecek kuşaklara en doğru şekilde aktarılmasını sağlamak ve geçmiş ile gelecek arasındaki bağının sürekliliğini sağlamak temel görevlerimizden biridir. Bu kapsamda yaptığımız ve yapmayı planladığımız her türlü faaliyet ve projede, öncelikli olarak çağdaş müzecilik anlayışını temel alıp, bilimsel veriler ışığında ilerlemek hedeflenmektedir. Klasik müzecilik anlayışının üzerinde şekillenen ve zamanla gelişen teknoloji ve bilimden kendi payına düşeni alarak şekillenen çağdaş müzecilik anlayışına uygun olarak müzecilik faaliyeti sürdürerek, mevcut eserlerin bilimsel çalışmalar ile önünü açarak arkeoloji dünyasında hakkettiği yerini almasını sağlamak, sürekli gelişen ve değişen müzeciliği yeni yaklaşımlar ve güncel çalışmaların ışığında devam ettirebilmek, çağdaş müzecilik anlayışı ile sergileme alanlarında ölümsüzlüklerini dijital verileri kullanarak müze ve ziyaretçi arasındaki ilişkiyi artırmak Müdürlüğümüzce sürdürülen faaliyetlerin temelini oluşturmaktadır.

Vizyon

 

         Müdürlüğümüzde görevli her biri kendi alanında iyi donanımlı, takım çalışmasını benimseyen personelin yetişmesine katkı sağlamak ve müzecilik faaliyetini en doğru ve hatasız şekilde yapmak.

         Müzecilik faaliyetini bilimsel veriler ışığında teknolojik verilerden yararlanarak yenilikçi yönetmelerle birlikte uluslararası standartlara ulaşmasını sağlamak.

         Bilim insanlarını kazı ve araştırma projeleri konusunda destekleyerek müzecilik alanında ve diğer disiplinlere güncel veriler sunmak.

         Bölgedeki kültür varlıklarının saptanmasına yönelik araştırma ve arkeolojik kazılardan çıkan malzemelerin yayınlanması ile bunların dünyaya tanıtılması ve korunmasına yönelik bilincin oluşturulmasına katkı sağlamak.

         Adana ve çevresini tanıtmak ve kültürel gelişimine katkı sağlamak amacıyla projeler geliştirmek ve sayısını arttırmak. Sadece tarih turizmini değil somut olmayan kültür varlıklarını temel alan turizmi geliştirmek.

         Ayrıca, Adana Yeni Müze Kompleksinde yer alması planlanan Çocuk Müzesi ile birlikte arkeolojiyi, tarihi, bilimi ve kültür varlıklarını çocuklara eğlenceli şekilde öğreterek, gelecekle geçmiş arasındaki bağlantının en kuvvetli bağlayıcısı olan çocuklara bilim, tarih ve kültür sevgisini aşılamak.