Tepebağ 2017 Sunumu         Kazı çalışmaları Adana Arkeoloji Müzesi tarafından 1936 daha sonra 1942 yılında yapılmış günümüzde ise arkeolojik kazılar Adana Arkeoloji Müze Müdürlüğü başkanlığında, Bern Üniversitesi ve Çukurova Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyeleri bilimsel danışmanlığında Adana Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle sürdürülmektedir. 2017 yılı içerisinde Tepebağ Buluntuları Işığında Adana Sunumu gerçekleştirilmiştir.