Yeni Kurulacak Müzeler         2013 yılında Bakanlığımız yatırım programları kapsamında yapımına başlanan Adana Yeni Müze Kompleksi tamamlandığında günümüz çağdaş müzecilik anlayışının bir göstergesi olma hedefini taşımaktadır. Bu bağlamda, çağdaş müzecilik anlayışına uygun olarak "yaşayan müze" konseptiyle inşa edilmesi planlanmaktadır.

         Adana Yeni Müze Kompleksi toplumsal ve kültürel değişkenleri göz önünde bulunduran çağdaş müzecilik normlarını temel alan eğitim iletişim ve işlevlerin dahil edildiği, katılımcılığı ve kültürel paylaşımı gözeten bir müze olması hedeflenmektedir. Bu kapsamda, çağdaş müzecilik anlayışı kapsamında değerlendirildiğinde Adana Yeni Müze Kompleksinin "mekan", "koleksiyon oluşumu", halkla ilişkiler" bakımından ve sergileme açısından özgün yapı ortaya koyan özellikler göstermesi amaçlanmaktadır.

         Müze kompleksinin yapım çalışmaları iki etap halinde planlanmış olup, müze kompleksinde Arkeoloji, Mozaik, Etnografya, Tarım, Sanayi ve Çocuk Müzesinin yer alması tasarlanmaktadır.

         Çalışmaların tamamlamasıyla birlikte müze kompleksinin içerisinde ziyaret edilen sergi ve müze arşivi dışında farklı sosyal ve eğitim faaliyetlerinin yer alması sağlanmıştır. Böylelikle müzede etkinlik eğitim ve hizmet politikaları geliştirerek tespit edilerek ziyaretçi profilleri doğrultusunda müze yalnız bir kez ziyaret edilen bir yapı olmaktan çıkıp kentinin yoğun olarak kullanılacağı bir mekan haline gelmesi hedeflenmektedir.

         Adana'nın da içinde bulunduğu Ovalık Kilikya Bölgesi, ilk çağlardan Arap işgallerine kadar, birçok medeniyetin etkisi altında kalmış ve şekillenmiştir. Bölgenin Mezopotamya ve Doğu Akdeniz Anadolu ve Ege'ye bağlayan bir geçiş noktası olma niteliği bölgede bir geçiş noktası olma niteliği bölgede kurulan medeniyetleri çeşitlendirmekte, üzerinde bulunduğu göç ve ticaret yolları koleksiyon bünyesinde görülen eser çeşitliliğini arttırmaktadır. Ayrıca 1924 yılında kurulan müzenin bir bölge müzesi olarak değerlendirilme durumu koleksiyonun yapısındaki çeşitliliğin sebepleri arasındadır.

         Bölgede yapılan ve halen devam etmekte olan Anavarza, Magarsus, Tatarlı, Sirkeli ve Misis Höyük gibi kazılardan gelen eserlerle birlikte müze koleksiyonun sürekli genişleyebilir nitelikte değerlendirilmesine neden olmuştur.

         Adana Yeni Müze Kompleksinin yaşayan müze anlayışı doğrultusunda müze ve ziyaretçiler arasında etkileşimi artırmaya dönük olarak toplantı, eğitim ve etkinlik mekanlarında önerilecek olan atölye çalışmaları ile sürekli kurslar ve belirli zamanlarda düzenlenecek olan süreli çalıştaylar ile bölgeye ait somut olmayan kültürel mirasın unutulmamasını sağlanması genç nesillere tanıtılması ve köklü kültürün yaşatılması amaçlanmaktadır.

         Özellikle küçük yaşlarda müze ve müzeciliğin sevdirilmesi ve tanıtılması bağlamında farklı yaş gruplarındaki çocuk ve öğrencilere yönelik sunum ve çalıştaylar yapılarak ziyaretçi profilinin daha yaygın bir hedef kitlesine ulaşması bu kapsamda çocuklar için küçük halı ve kilim tezgahları yaptırılarak çalıştaya uzman ve rehberler desteğiyle bu kültür hakkında farkındalığın çocuklarda erken yaşlarda oluşmasının sağlanması amaçlanmaktadır.