Yumurtalık Kurtarma Kazısı

         Yumurtalık İlçesi, Antik çağdaki adı Aigeai olan kentin üzerine kurulmuştur. Dönemi itibariyle önemli bir yaşam merkezi olan kent kendi adına para bastırabilecek kadar görkemli olup, serbest şehir statüsüne sahiptir. Kent dünyada bilinen ilk hastane olarak geçen tapınağa sahip olması ile birlikte bir sağlık merkezi olmasının yanında önemli bir liman kentiydi. Sağlık ve ticaret merkezi olması şehre önemli ayrıcalıklar tanınmasına neden olmuştur. Antik kentten günümüze Ayas Kalesi ve Marko Polo İskelesi'nin kalıntıları kalmış olsa da yapılan kazılarla ortaya çıkarılan mozaikler kentin tarihine ışık tutacaktır.

         Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün 09.12.2013 tarih ve 234907 sayılı izinleri ile Yumurtalık İlçesi Kemalpaşa Mahallesi 142 Ada 19 numaralı parselde çalışmalar başlatılmıştır. 2014 yılında iklim şartlarının el verdiği ölçüde çalışmalara devam edilmiştir.

         2015 yılı içerisinde Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünden gerekli izinler alınarak, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Faris DEMİR'in bilimsel danışmanlığında sürdürülen çalışmalarda daha önce açığa çıkarılan yapı grubunun devam eden mimarisinin ve başka mozaiklerin açığa çıkarılması hedeflenmiştir. İlerleyen çalışma sırasında başka bir mozaiğe daha rastlanmıştır. Geometrik desenli olan mozaik yaklaşık olarak 4.40mx1.90 m ölçülerinde olduğu tespit edilmiştir.