Mozaik Kurtarma Kazıları

         Bakanlığımız 2013 yatırım programları dahilinde İlimiz Seyhan İlçesi Döşeme Mahallesinde tescilli kültür varlığı olan Milli Mensucat Fabrikasının restore edilerek yapılacak olan Adana Yeni Müze Kompleksinde yer alması planlanan mozaik seksiyonunda teşhir edilmek üzere İlimiz ilçelerinde bulunan ve daha önce tespit-tescil işlemleri yapılarak Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nden alınan izinler doğrultusunda mozaikli alanlarda kurtarma kazıları yapılmıştır. Mozaikli alanlarda yapılan çalışmalar şunlardır:

Sarıçam İlçesi Karlık Köyü 516 Parsel:

         Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün 16.04.2015 tarih ve 75721 sayılı kazı ve sondaj izin doğrultusunda İlimiz, Yüreğir İlçesi, Karlık Köyü, Köyiçi Mevkiinde yer alan mozaikli alanda Müdürlüğümüz Başkanlığında uzmanları denetiminde restoratör ve arkeologlarda oluşan ve her birinin özgeçmişlerinin Müdürlüğümüzde bulunduğu yüklenici firma ekibi ile birlikte 03.07.2015 tarihinde başlamış ve 03.08.2015 tarihinde sonlandırılmıştır.

         Müdürlüğümüz denetiminde 33(otuz üç) günlük çalışma sonucunda, dikdörtgen planlı kuzeydoğu-güneybatı yönünde kuzeyi 14.90 m, güneyi 14.80 m, batısı 7.90 m. doğusu ise 7.62 cm. ölçülerinde yaklaşık 116 m2 alana sahip bir yapıya ait yaklaşık 80 m2 günümüze ulaşılabilen mozaik ortaya çıkarılmıştır. Söz konusu mozaik, kaldırma çalışmalarının ardından, restorasyon çalışmalarına başlanabilmesi için Adana Yeni Müze Kompleksi içerisinde oluşturulan laboratuvara, Müdürlüğümüz denetiminde ve Sarıçam İlçe Jandarma Komutanlığının bilgisi dahilinde taşınmıştır.

İmamoğlu İlçesi Faydalı Köyü:

         İlimiz İmamoğlu İlçesi, Faydalı Köyü, Uyuzpınarı Mevkii'nde yer alan ve Müdürlüğümüze gelen ihbar neticesinde Müdürlüğümüz uzmanlarınca incelenen ve tescil çalışmalarına başlanan mozaikli alanın Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün 08.04.2015 tarih ve 68716 sayılı kazı ve sondaj izin belgesi doğrultusunda, Müdürlüğümüz denetiminde, restoratör ve arkeologlardan oluşan her birinin diploma ve özgeçmişlerinin müdürlüğümüzde bulunduğu yüklenici firma ekibi ile birlikte 10.08.2015 tarihinde başlanmış olup, 14.09.2015 tarihinde sonlandırılmıştır.

         38 (otuz sekiz) gün süren kazı çalışmaları sonucunda 245 m2'lik mozaik tespit edilmiş olup mozaiğin kuzey yönünde 6 adet sütun kaidesi ortaya çıkarılmıştır. Çalışmaların tamamlanmasının ardından söz konusu mozaik kaldırma çalışmalarının tamamlanmasının ardından, restorasyon çalışmalarına başlanılabilmesi için Adana Yeni Müze Kompleksi içerisinde oluşturulan laboratuvara Müdürlüğümüz denetimde ve İmamoğlu İlçe Jandarma komutanlığının bilgisi dahilinde taşınmıştır.

Kozan İlçesi Tufanlı Köyü:

         İlimiz Kozan İlçesi, Tufanlı Köyü, Böğrüdelik Mahallesinde yer alan mozaikli alanla ilgili olarak tescil işlemleri gerçekleştirilmiş olup, bahse konu alanla ilgili olarak Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün 08.04.2015 tarih ve 68700 sayılı kazı ve sondaj izinleri ile yürütülen mozaik kurtarma kazı çalışmalarına, Müdürlüğümüz Başkanlığında, restoratör ve arkeologlardan oluşan her birinin diploma ve özgeçmişlerinin müdürlüğümüzde bulunduğu yüklenici firma ekibi ile birlikte 10.12.2015 tarihinde başlanmış olup, 12.12.2015 tarihinde tamamlanmıştır. Çalışmaların ardından söz konusu mozaik restorasyon çalışmalarına başlanabilmesi için Müdürlüğümüz uzmanları denetiminde, Kozan İlçe Jandarma Komutanlığının bilgisi dahilinde Adana Yeni Müze Kompleksinde bulunan laboratuvara taşınmıştır.

Sarıçam İlçesi Karlık Mah.360 Parsel:

         İlimiz Sarıçam İlçesi, Karlık Mah. 360 parselde yer alan mozaik, Karlık Mah. 516 parselde yürütülen çalışmalar sırasında Halil AYDIN isimli şahsın yönlendirmesiyle söz konusu mozaik Müdürlüğümüz uzmanlarınca incelenmiştir. Yapılan inceleme neticesinde mozaiğin yerinde korunması zor ve tahribata açık olması nedeniyle Kültür ve Tabiat Varlıkları ile ilgili Yapılacak Yüzey Araştırması, Sondaj ve Kazı Çalışmalarının Yürütülmesi Hakkında Yönerge'nin 18. Maddesi'nin "e" bendi gereği kazı çalışmalarına hemen başlanmış olup, yine aynı yönetmeliğin 18. Maddesi'nin "f" bendinin 4. Fıkrası gereğince söz konusu alanda kurtarma kazısının yapılması ile ilgili olarak görüşlerinin alınması doğrultusunda konu Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne 02.07.2015 tarih ve 160-1144 sayılı yazı ile bildirilmiş olup 24.07.2015 tarih ve 143006 sayılı izinleri doğrultusunda çalışmalara başlanmıştır. Mozaikli alanda gerçekleştirilen kazı çalışmaları Müdürlüğümüz denetiminde, restoratör ve arkeologlardan oluşan her birinin diploma ve özgeçmişlerinin müdürlüğümüzde bulunduğu yüklenici firma ekibi ile 03.07.2015 tarihinde başlamış, 03.08.2015 tarihinde sonlandırılmıştır. 33 (otuz üç) gün süren çalışmalarda mekan mozaiklerinin mekanik temizliklerinin yapılmasının sonucu Müdürlüğümüz uzmanlarınca yapılan genel değerlendirme itibariyle kilise mimarisine sahip olan yapının mozaiklerin biçimsel tasviri yapıldıktan sonra ikonografik ve teknik özellikleri göz önünde bulundurularak M.S. 5-6 yy. a tarihlenebilmektedir. Kazı çalışmalarının ardından mozaik ve mimari yapılar tahribe açık olması nedeni ile yeni müze teşhirinde orijinal malzeme ile birlikte teşhir edilmesi planlanmakta olup söz konusu mozaik Müdürlüğümüz denetiminde Sarıçam İlçe Jandarma Komutanlığının bilgisi dahilinde Adana Yeni Müze Kompleksinde oluşturulan laboratuvara taşınmıştır.

Yumurtalık İlçesi Sugözü Köyü:

         İlimiz Yumurtalık İlçesi, Sugözü Köyü, Sugözü Termik Santrali içerisinde I. Derece Arkeolojik Sit Alanı içerisinde yer alan Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca 22.01.2004 tarih ve 5478 sayılı karar ile tescillenen mozaiklerle ilgili olarak Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün 08.04.2015 tarih ve 68745 sayılı kazı ve sondaj izinleri alınmıştır. Müdürlüğümüz Başkanlığında, restoratör ve arkeologlardan oluşan her birinin diploma ve özgeçmişlerinin müdürlüğümüzde bulunduğu yüklenici firma ekibi ile 30.09.2015 tarihinde başlatılan çalışmalar, 06.10.2015 tarihinde tamamlanmıştır. Kazı çalışmalarının tamamlanmasının ardından mozaikler, mekanik temizlikleri sonucu Müdürlüğümüz Uzmanlarınca yapılan genel değerlendirme ile biçimsel tasviri yapıldıktan sonra ikonografik ve teknik özellikleri göz önünde bulundurulduğunda MS.5-6 yy.a tarihlenmiştir. Söz konusu mozaiklerin restorasyon çalışmalarının yapılabilmesi için Müdürlüğümüz uzmanları denetiminde, Yumurtalık İlçe Jandarma Komutanlığının bilgisi dahilinde Adana Yeni Müze Kompleksinde yer alan laboratuvara taşınmıştır.