Magarsus Tiyatro Kazısı

         Karataş İlçesi Magarsus Antik Kenti'nde yer alan tiyatroda kazı çalışmalarına ilk olarak 26.05.1987 tarihinde Bakanlığımız Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün 21.04.1987 tarih ve 03539 sayılı izinleri ile Müdürlüğümüz Başkanlığında başlanmıştır.

         Daha sonraki yıllarda aralar verilen kazı çalışmalarına 2013 yılı itibariyle tekrar başlanmıştır. 2015 yılında Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nden alınan izin doğrultusunda Çukurova Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Fatih ERHAN'ın bilimsel danışmanlığında sürdürülmüştür. Tiyatronun orkestra bölümünde çalışmalar yoğunlaştırılmış olup, orkestradan sahne binasına doğru devam etmektedir.

         2015 yılı içerisinde kazı alanında yürütülen çalışmalarda, Magarsus Antik Kentinde 2013 yılı Ağustos ayında başlatılan çalışmalara, 2015 yılında tiyatro yapısında devam edilmiştir. 5 etap halinde yürütülen çalışmalarda, tiyatronun cavea kısmındaki kazı çalışmaları tamamlanmış, orkestra kısmının ise yarısının kazısı tamamlanmıştır.

         Kazı çalışmaları tamamlanmış olan cavea'da ulaşılan sonuçlar ise şu şekildedir: Tek diazomaya sahip cavea, 12 klimakes ile imma ve summa caveada 11'erden toplam 22 kerkides'e sahiptir. Caveada şu ana kadar iki adet parados ile summa caveada 6, imma caveada 29 olmak üzere, toplamda 35 oturma sırası tespit edilmiştir. Buna göre, tiyatronun 3-4 bin kişilik bir seyirci kapasitesine sahip olduğu tahmin edilmektedir.

         Orkestra kısmında ise, şu ana kadar yürütülen kazılar sonucunda zeminin taş döşemeye sahip olduğu, üzerinin ise yer yer korunmuş olan mozaikle kaplandığı tespit edilmiştir.

         2015 yılında kazı çalışmalarına ek olarak, Karataş İlçe merkezi ve antik kent güzergahına yön levhaları ve tiyatro yapısının bulunduğu alana Magarsus Antik Kenti ve kazıları tanıtan bilgilendirme levhaları konulmuştur.